Products

Romanov koyunu dünyada “kuzu makinesi” (Lamb Machine) olarak tanımlanmaktadırlar.

Bu üstün verimli ırk üstün üreme özelliklerinden dolayı 1960’lı yılların başından itibaren dünya genelinde melezleme çalışmalarında kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Güney ve Kuzey Afrika, Orta Doğu olmak üzere 50 ülkeye ithal etmiştir. Ülkemizde ise saf Romanovlar Doç.Dr. Ebru Emsen’in yürütücülüğünü yaptığı projeler kapsamında Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Koyunculuk Araştırma Çiftliği’nde Kanada, Alberta’dan ithal edilen dondurulmuş embriyoların transferi ile elde edilmiştir.

Erzurum Valiliği ve Tarım İl Müdürlüğünce 2008 yılında başlatılan proje dahilinde Erzurum ilinde büyük ölçekli koyun işletmecilerinin Morkaraman sürülerinde melezleme yapılmıştır. Erzurum valisi Sayın Sami Bulut’un büyük desteği diğer illerin valiliklerini harekete geçirmiştir. Böylelikle Romanav’a dayalı ıslah çalışmaları ülkemizin dört bir yanından gelen talepleri karşılamak üzere makro projelere dönüşmektedir.Tarım Bakanlığının projenin başladığı tarihten itibaren destek ve onayı devam etmekte ve bakanlık yetkilileri ile eşgüdümlü çalışmalar sürdürülmektedir. Uluslar arası işbirliğine girilen kurumlardan Kanada’dan OC Flock, İtalyadan Sardinya Zootekni Enstitüsü, Fransa’dan INRA araştırma enstitüsü gerek biyoteknoloji ve gerekse ıslahta izlenen yollar konusunda ER-GEN Biyoteknolojileri ile ortak çalışmalar yürütmektedir.
Öz kaynakları ile AR&GE çalışması yaptıran yerel özel sektörler projenin gelişmiş ülkelerdeki modeline örnek teşkil etmektedir.


Erzurum Merkez Köyleri

 

 

İstanbul Trek Koyunculuk İşletmesi

 

Ünlüer Et Entegre Tesisleri

 

Uuslararası İsbirlikçilerimiz

Proje ekibimiz Kanada, Italya ve Fransa başta olmak üzere uluslararası merkez ve enstitüler ile yakın temas içindedir.

 

Kanada, OCFlock, Dr. Ileana Wenger & Dr. Lynn Tait

www.ocflock.com

 

İtalya, Sardinya Zootekni Enstitüsü, Dr. Maria Dattena

   

 

Fransa I.N.R.A, Dr. Dominique Francois

   

 

ER-GEN Biotechnologies
Ata Technopolis, Technology Development Regions, 25240, Erzurum, Turkey