Products

ER-GEN BİYOTEKNOLOJİLERİNİN ÇALIŞTIĞI KONULAR

Koyun Irkları

Romanov

Romanov; kanaatkar, sıcağa, soğuğa ve iklim değişikliklerine dayanıklı, yağsız kuyruklu, orta cüsseli (koyunlar koyunu 50-55 kg, koçlar 55–80 kg), etleri oldukça lezzetli olan bir ırktır. Romanov ırkının en önemli özelliği yüksek döl verimidir. Doğuran 100 koyundan 250-350, iyi bakım ve besleme koşullarında dördüz beşiz hatta altız kuzu alınabilmektedir. Rekortmen hayvanlardan dokuz kuzu alınmaktadır. Bu özelliği nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde melezleme çalışmalarında kullanılmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır. Romanov koyununun diğer şok edici özelliği ise 3 aylık yaşta cinsi olgunluğaulaşabilmesidir. Süt verimi 3 aylık laktasyonda 100-150kg olup sütteki yağ oranı %7,5'dir. Mevsim dışı kızgınlık özelliği nedeniyle yılın her mevsiminde çiftleştirilebilmektedir. Döl veriminin yanında başta İsveç olmak üzere diğer ülkelerde yüksek kalitede deri ve post elde etmede kullanılmaktadır. Fransa ve Ingiltere'de düzenlenen deri fuarlarında ödül almıştır. Mükemmel ısı izolasyon kabiliyetine sahip yapağı örtüsüne sahiptir. Bu özelliği nedeniyle inşaat sektöründe izocam yerine kullanılmaktadır. Çift kaslılık geni ile beside yemden yararlanma kabiliyeti yerli ıraklara nazaran iki kat artmakta besi süresi kısalmaktadır.

Charolais

Fransa’nın Saone et Loire Bölgesi’nden orijin alan Charollais ırkı, canlı ağırlık artışı ve yağ oranı düşük, yüksek kalitede karkas elde etmek için melezleme çalışmalarında yoğun şekilde kullanılmaktadır. Et tipi bir ırk olmasına rağmen oldukça prolifik (doğurgan) bir ırktır. Bir batındaki kuzu sayısı %200-220 civarındadır. Bu ırkın diğer çok önemli bir özelliği de 7 aylık yaşta iken damızlıkta kullanabilmesidir. İlkine doğum yapan 7 aylık 100 hayvandan 130 kuzu alınabilmektedir. Doğumdaki kuzu ağırlığı oldukça yüksek olup tekiz kuzular yaklaşık 6 kg, ikiz kuzular 4,5 kg ve üçüz kuzular ise yerli ırklarımızda bildirilen tekiz kuzulardaki 3,5 kg canlı ağırlığındadır. Ergin dişi ağırlığı 90 kg ve ergin erkek ağırlığı 130-175 kg civarındadır. Karkas randımanı bakımından %50-60 gibi oldukça yüksek bir orana ahiptir. İngiltere’de kasaplık kuzu üretiminde baba hattı olarak ilk sırada yerini alan Charollais, et kalitesi bakımından marketlerde en yüksek fiyata alıcı bulan et tipi koyun ırkı olarak ün salmıştır.

Suffolk

Bury St Edmunds bölgesinde Norfolk Horn koyunları ile Southdown koçlarının melezlenmesinden elde edilmiştir. 1797 yılında ırk tescili alan Suffolk et üretiminde mükemmel et miktar ve kalitesi, aroma ve rengi bakımından et koyunculuğunda ilk sıralarda gelmektedir. İrlanda’da hızla büyüyen sürülerinin oluşturulduğu ırk daha sonra İskoçyada yayılma alanı bulmuştur. 1900’lü yıllarda ise Avusturya, Fransa, Almaya, İsviçre, Rusya, Kuzey ve Güney Amerika’ya ihraç edilmiştir. Koyunculukta ileri ülkelerin tamamına yakını bu çok değerli ırktan gerek saf gerekse melezlemede faydalanmaktadır.

Bilgi için:
e-mail: destek@er-gen.com

Keçi Irkları

Alpin

Alplerden orjin alan Alpin keçisi süt keçiciliğinde giderek artan bir öneme sahiptir. Saaneen ile mukayese edildiğinde nispeten ufak cüssesi ile yemden yaralanması daha yüksek olup her türlü iklim ve coğrafyaya mükemmel uyum kabliyetine sahiptir. Süt endüstrisinde aranan kalitede süt veren Alpin ırkı doğum yapmadan iki yıl boyunca sağılabilmektedir. Laktasyon süt verimi 600-800kg olan Alpin %3 protein ve %4’ün üzerinde yağ oranı içeren sütü ile sütçü işletmelerinin ilk tercihleri arasındadır. Laktasyon süt verimi 600-800kg olan Alpin %3 protein ve %4’ün üzerinde yağ oranı içeren sütü ile sütçü işletmelerinin ilk tercihleri arasındadır.

Boer

Et keçiciliğinde dünyaca meşhur Boer keçisi iri cüsseli ve çift kaslılık genine sahiptir. Güney Afrika’da geliştirilen ırk dünyaca meşhur Chevon ve Cabritos etlerinin yapımında kullanılır. Diğer keçi ırklarına nazaran çok kısa sürede et üreten Boer bu özelliklerini yavrularına geçirmedede diğer ırklardan daha üstündür. Yetiştirilmesi oldukça kolay olan Boer keçisi oldukça uysal, özel bakım gerektirmeden büyüyen, sağıma gerek kalmadan lüks olamayan barınaklarda barındırılmakatdır. Otlama kabiliyeti çok üstün olarak ırk gerek ekstansif gerekse entansif keçiciliğe en uygun ırktır. Kışın ve yazın diğer keçilerin otlamayacağı arazileri çok iyi değerlendirmektedir.

Bilgi için:
e-mail: destek@er-gen.com

Sığır Irkları

Charolais

Et sığırları içinde en çok aranan bir ırk olan Charolais Fransız orjinlidir. Milattan sonra 878 yılına kadar dayanan ırk 16. yüzyılda Fransız et marketlerinde ilk sırada yerini almıştır. Fransada geniş bir yayılma alanı bulan Charolais ilk etapta eti ve sütü için yetiştirilirken 1920’lerde tamamen et üretimine yönelik çiftliklerde yerini almıştır. Mükemmel bir vücut konformasyonuna sahip ırk yüksek karkas ağırlığı ve düşük yağ oranı ile et sığırcılığında vazgeçilmez bir ırk olmuştur. Ergin dişiler 750-1200 kg, ergin erkekler 1250-1650 kg ağırlığındadır.

Blonde d'Aquitaine

Blonde d'Aquitaine ırkı Garonne vadisi ve Pyrenees dağlarının yer aldığı Fransa’nın Aquitaine bölgesinden orjin almıştır. 1960 yılında, Fransız Blonde d'Aquitaine ilk ırk tescili yapılmıştır. Fransada 400,000 baş mevcudu ile Et sığırcılığında başta İngiltere olmak üzere Avrupa’da oldukça popüler olan bir rktır. Büyüme oranı oldukça yüksek olan ırkın doğum kolaylığı en dikkat çekici özelliğidir. Ergin dişilerde canlı ağırlık 800-900kg erkeklerde ise 1250-1400 kg civarındadır. Fransada Limousin ve Charollais ırklarından sonra üçüncü en iri cüsseli et ırkıdır. Erkeklerde kesim yaşı 12-14 ay kesim ırktır. Büyüme oranı oldukça yüksek olan ırkın doğum kolaylığı en dikkat çekici özelliğidir. Ergin dişilerde canlı ağırlık 800-900kg erkeklerde ise 1250-1400 kg civarındadır. Fransada Limousin ve Charollais ırklarından sonra üçüncü en iri cüsseli et ırkıdır. Erkeklerde kesim yaşı 12-14 ay kesim ağırlığı 400-600kg’dır. Avustralya, Yeni Zellanda, İngiltere, Kanada ve A.B.D’de yetiştirici birlikleri mevcuttur.

Belçika Mavisi

Belçikadan orjin alan ırk Shorthorn, Great Britain ve Charolais ırklarından kan almıştır. İri cüssesi, çift kaslılık genine sahip nadir ırklardan biridir. Ergin dişi ağırlığı700-800 kg, Ergin erkek ağırlığı1150-1400 kg dır. A.B.D’de yapılan bir çalışmada Belçika Mavisi etin gevrekliği ve lezzeti bakımından Hereford ve Angusu geride bıraktığı tespit edilmiştir. Charolais ile mukayesesinde ise kaslılık oranının, süt verimi ve günlük canlı ağırlık artışının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Buna rağmen Belçika Mavisinin buzağılama aralığı ile buzağılama kolaylığı bakımından Charolais’in gerisinde kaldığı bilinmektedir.

Bilgi için:
e-mail: destek@er-gen.com

Arıcılık

ER-GEN Biyoteknolojileri bünyesinde tesis edilen 100 arılı kovanda, arı hastalıkları ile oraganik mücadele, ana arı yetiştirme programı, kalıntısız bal üretimi, arılarda genetik rezistans kazandırma, suni tohumlama, arı davranışları ve besleme konuları çalışılmaktadır.

 

Bilgi için:
e-mail: destek@er-gen.com

ER-GEN Biotechnologies
Ata Technopolis, Technology Development Regions, 25240, Erzurum, Turkey