Products

Faaliyetlerimiz...

  • Küçükbaş, büyükbaş hayvancılık ve arıcılıkta danışmalık hizmeti
  • Çiftlik hayvanlarından yeni gen kaynaklarının embriyo transfer yöntemiyle elde edilmesi ve çekirdek sürü tesisi
  • Rasyon hazırlama, yemleme ve besleme programları konusunda danışmanlık
  • Dondurulmuş sperma ve embriyo ithalatı
  • Suni tohumlama ve embriyo transfer hizmeti
  • Damızlık üretimi

 

 

 

 

 

 


Şirket Teknik Ekibi

ER-GEN Biotechnologies
Ata Technopolis, Technology Development Regions, 25240, Erzurum, Turkey